Istorijat

Istorijat Servisnog centra EUROBIN počinje 1988. osnivanjem servisa SZR Boban. Usled porasta obima i sadržaja posla SZR Boban, 2005. godine, prerasta u preduzeće Eurobin elektro d.o.o.

Vremenom, prateći sve modernizacije i poboljšanja koja se dešavaju u oblasti proizvodnje bele tehnike i naš servis je evoluirao u savremenu kompaniju koja se trudi da ide u korak sa tržištem i zahtevima istoga. Danas, u našim servisnim centrima vršimo kompletnu dijagnostiku i iz istih pružamo direktnu logistiku našim serviserima na terenu. Takođe, posebno naglašavamo da vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih delova za koje dajemo adekvatnu garanciju u skladu sa zakonskim odredbama. Ovakav način rada daje standardizovani kvalitet, obostranu sigurnost i gradi poverenje što predstavlja osnovni princip našeg poslovanja.
Trenutno u Beogradu imamo dva servisna centra sa 16 zaposlenih a od toga 10 mobilnih servisera, 4 servisera u dijagnostičkom centru i 2 zaposlena u ’’call centru’’.
Naš vozni park od osam novih servisnih vozila i dovoljnog broja potpuno tehnički i stručno osposobljenih zaposlenih omogućava nam adekvatno pokrivanje do 100 intervencija po danu. Svaka od servisnih ekipa opremljena je kompletnim alatom i rezervnim delovima potrebnim za rešavanje gotovo 90% problema već na prvoj intervenciji..

Dijagnostički centar

Obavezni deo servisa koji služi za sve komplikovanije intervencije, kao i za testiranja potencijalno problematičnih uređaja. Sofisticirani uređaji za dijagnostiku, kao i moderni alati garantuju nam učinak naseg servisa 99,99% popravljenih kvarova.

Pozovite nas:   063/23-23-16, 063/23-23-15